Disclaimer en website voorwaarden

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Boots Nederland BV, terzake handelend onder de naam Boots (hierna: Boots), staat echter niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie op deze website. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Boots is niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

De informatie op deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht, databankrecht en merkenrecht. Het kopiëren, downloaden of printen van delen van deze website is alleen toegestaan voor uw eigen gebruik.

Indien je je aanmeldt voor één of meer van de diensten op deze website ben je verplicht het aanmeldingsformulier naar waarheid in te vullen. De privacyverklaring, die op deze website is te raadplegen onder "privacy statement", maakt onderdeel uit van deze voorwaarden.

Je kunt op elk moment besluiten dat je geen gebruik meer wenst te maken van één of meer van de diensten van deze website. Je kunt deze wens kenbaar maken door het sturen van een e-mail of brief naar het op deze website onder "contact" staande adres. Boots heeft het recht het gebruik van één of meer van de diensten van deze website met onmiddellijke ingang te staken. Boots zal je daarvan op de hoogte stellen.

Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Indien je gebruik blijft maken van deze website, je word geacht ook de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. De meest recente versie van deze voorwaarden is telkens op de homepage van deze website te raadplegen onder "algemene voorwaarden".

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over onze voorwaarden, neem dan contact op met:

Boots webshop
Boots Nederland BV
De Amert 603
5462 GH Veghel

www.nl.boots.com

Je kunt ons bereiken via klantenservice@nl.boots.com of via ons contactformulier

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
  • Bel
  • Mail