Alternatieve geneesmiddelen

Alternatieve geneeswijzen is de verzamelnaam voor alle therapieën, middelen en handelingen, waarvoor geen wetenschappelijk bewijs van medische effectiviteit geleverd is. Er is een grote verscheidenheid aan alternatieve geneeswijzen. In deze informatietekst beperken we ons tot therapieën waarbij gebruik wordt gemaakt van alternatieve middelen. Dat zijn homeopathie, fytotherapie en orthomoleculaire geneeskunde.

Alternatieve geneeskunde
De meeste alternatieve geneeswijzen gaan uit van een holistisch model. Volgens dit model vormen lichaam, geest en ziel één geheel. Daarom dienen ze samen te worden behandeld of weer in balans te worden gebracht. Alhoewel individuele alternatieve geneeskundigen soms goede resultaten boeken, zijn hun behandelingen nooit echt wetenschappelijk bewezen. Alternatieve geneeskundigen zijn meestal geen geregistreerd arts.

Enkele verschillen tussen alternatieve en reguliere geneeskunde zijn: 

 

Reguliere geneeskunde

Alternatieve geneeskunde

Uitgangspunt

De ziekte van een persoon wordt veroorzaakt door een ziek orgaan of   een afwijkende functie ergens in het lichaam. De genezing van dit orgaan of   deze functie zal leiden tot de genezing van de persoon.

De ziekte van een persoon wordt veroorzaakt door een disbalans tussen   lichaam, geest en ziel. Om te kunnen genezen moet deze balans worden   hersteld.

Wetenschappelijke onderbouwing

De werking van de therapie/behandeling of het medicijn dient   wetenschappelijk te zijn bewezen.

Het effect van de therapie/behandeling of het medicijn is nooit echt   wetenschappelijk bewezen.

Rol patiënt

Bij de reguliere geneeskunde is er vaak weinig tijd of aandacht voor de   patiënt en wordt er niet altijd naar diens gehele persoonlijkheid gekeken.

Bij een alternatief genezer is er vaak veel aandacht voor de patiënt.   Er wordt tijd uitgetrokken om diens levensvisie te leren kennen.

Sommige alternatieve genezers vinden dat hun geneeswijze een volwaardig alternatief is voor de reguliere geneeskunde. De meesten hebben echter tot doel, naast de reguliere behandeling, ondersteuning te bieden. Veel chronische ziekten, zoals diabetes mellitus, kunnen nu eenmaal niet afdoende met alternatieve middelen behandeld worden.

Uit onderzoek is gebleken dat veel reguliere artsen alternatieve geneeswijzen niet zonder meer afwijzen. Zolang de behandeling niet interfereert met de reguliere behandeling, gaat men er vanuit dat het geen kwaad kan.

Homeopathie
Homeopathie is de meest gebruikte alternatieve geneeswijze. De basis van de homeopathie is het gelijksoortigheidbeginsel (similia similibus curentur). De gedachte hierachter is dat het gelijke met het gelijkende kan worden genezen. Concreet betekent dit dat een patiënt wordt behandeld met een stof die in onverdunde vorm bij een gezond persoon dezelfde ziekteverschijnselen opwekt. Bij een ziek persoon werkt deze stof genezend. 

Extracten
Homeopathische middelen worden bereid op basis van een extract van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong. Er wordt onderscheid gemaakt tussen enkelvoudige middelen (simplexen) en samengestelde middelen (complexen). De complexen bestaan uit meerdere simplexen.

Het extract, de zogenoemde oertinctuur, wordt aangeduid met Ø. Een homeopathisch geneesmiddel wordt volgens een speciaal procedé verdund en geschud. Het proces van verdunnen en schudden heet potentiëren (bekrachtigen). Na het potentiëren krijgt het geneesmiddel de naam van de oertinctuur. Deze is meestal in het Latijn. De naam wordt gevolgd door een letter en een getal. Het getal en de letter geven de bereidingswijze van het middel aan. De verdunningsfactor wordt aangegeven met de letter D of C. D betekent een verdunningsfactor van 10: C een verdunningsfactor van 100. Het aantal keren dat een verdunningsstap is uitgevoerd geeft men aan met een getal. D3 wil dus zeggen 10x10x10=1000 keer verdund.

Concentratie
Het verdunnen en schudden van homeopathische producten zou de geneeskundige kracht versterken en de schadelijke werking juist wegnemen. Men gaat uit van het principe dat naarmate de concentratie lager is (dus hoe groter de potentie) de werkzaamheid van het middel juist toeneemt. Dat een medicijn steeds sterker zou werken bij steeds lagere concentratie, is in tegenspraak met de geldende wetenschappelijke inzichten. De werking is vooral twijfelachtig wanneer de concentratie zo laag is, dat in een dosis van het medicijn geen enkel molecuul van de oorspronkelijke stof meer aanwezig kan zijn.

Alcohol is een veel gebruikt oplosmiddel in de homeopathie. Daarom wordt het toedienen van homeopathische middelen in de vorm van drankjes of druppels aan zuigelingen en kleine kinderen afgeraden.

Fytotherapie
Fytotherapie, in de volksmond kruidengeneeskunde genoemd, is het behandelen van gezondheidsklachten met plantaardige middelen. Enkele voorbeelden van geneeskrachtige planten zijn Ginseng, Brandnetel, Kamille, Valeriaan, Sint-Janskruid, Eucalyptus, Ginkgo biloba en Papaver. Kruidengeneesmiddelen zijn niet per definitie onschuldig of onschadelijk. Immers, dat een kruid werkzaam is, betekent dat het ook bijwerkingen kan hebben of schadelijk kan zijn bij verkeerd of overmatig gebruik.

Ter illustratie; Digoxin, beter bekend als vingerhoedskruid, wordt in zeer lage dosering gebruikt als geneesmiddel bij hartritmestoornissen, maar kan tevens al in kleine hoeveelheden (enkele milligrammen) dodelijk zijn. De veronderstelling ‘Baat het niet dan schaadt het niet’ is dus niet altijd van toepassing. Ter illustratie twee voorbeelden.

  • In een zeer lage dosering wordt digoxine (vingerhoedskruid) gebruikt als geneesmiddel bij hartritmestoornissen. Echter, in kleine hoeveelheden (enkele milligrammen) kan het al dodelijk zijn.
  • Sint-janskruid wordt in de fytotherapie gebruikt als plantaardig antidepressivum. Van sint-janskruid is bekend dat het de werkzaamheid van een aantal geneesmiddelen kan beïnvloeden. Zo vermindert het de werking van de anticonceptiepil.

Wees terughoudend met het gebruik van Chinese ‘kruidenmiddelen’. Deze middelen zijn regelmatig negatief in het nieuws geweest. Bij sommige leveranciers is de samenstelling en herkomst onbetrouwbaar. In Chinese mengsels zijn vaak dierlijke materialen en zware metalen verwerkt. Er zijn gevallen bekend waarbij stoffen werden aangetroffen die in ons land uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn of vanwege hun schadelijke werking zelfs zijn verboden.

Orthomoleculaire geneeskunde
In de orthomoleculaire geneeskunde wordt verschil gemaakt tussen lichaamseigen en lichaamsvreemde stoffen. De lichaamseigen stoffen ondersteunen het lichaam en stimuleren het natuurlijke genezingsproces. De lichaamsvreemde stoffen zouden afweerreacties van het lichaam oproepen. Orthomoleculaire therapeuten streven naar zogenoemde ‘optimale’ concentraties voedingsstoffen in het lichaam. Deze concentraties probeert men te bereiken met doseringen die soms ver boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid uitkomen.

Volgens orthomoleculaire therapeuten is het westerse voedingspatroon niet toereikend om geheel te voorzien in de behoefte aan voedingsstoffen. Aanvulling van deze voedingsstoffen door middel van gezonde voeding en voedingssupplementen, zou het lichaam in staat stellen ziekten te bestrijden. Ziekten die als gevolg van chronische tekorten aan deze stoffen zijn ontstaan. Om tekorten aan te vullen zijn hoge concentraties voedingsstoffen nodig. Een dergelijke concentratie is niet uit de dagelijkse voeding alleen te halen. Inname van hoge doses vitaminen of mineralen boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid kan op termijn leiden tot gezondheidsschade. Het nut van orthomoleculaire therapieën is niet aangetoond.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van een voedingsstof is een richtlijn die zo is opgesteld, dat er bij naleving geen sprake kan zijn van tekorten. Ook overdosering wordt vermeden. Het is niet verstandig doses te consumeren die groter zijn dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Vraag advies
De meeste apotheken leveren alternatieve geneesmiddelen op recept van homeopathische of antroposofische artsen. Daarnaast hebben de meeste apotheken geneesmiddelen in voorraad, die gemaakt zijn van planten met een geneeskrachtige werking. Niet elk ‘natuurlijk' middel is ongevaarlijk. Het is verstandig om na te gaan of het middel dat je wilt gaan gebruiken, goed samengaat met de geneesmiddelen die je al gebruikt. Vraag daarom altijd advies bij jouw Boots apotheek. Wij helpen je graag.

2013b

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
  • Bel
  • Mail