Oogklachten

De ogen zijn uit verschillende weefsels opgebouwd. Lens, pupil, iris, hoornvlies en oogwit bevinden zich aan de voorzijde van het oog. De achterzijde van het oog bestaat uit het net- en vaatvlies, de oogzenuw en de oogspier. De oogbol wordt beschermd door een stevig vlies. Dit vlies loopt over het hele oog en gaat aan de voorkant over in het hoornvlies. De oogleden beschermen de ogen door middel van een sluitreflex. De traankliertjes aan de bovenzijde van het oog produceren traanvocht, dat het oog beschermt tegen uitdroging, stof en schadelijke bacteriën. Door het knipperen met de ogen - wij doen dat zo'n 20 keer per minuut - wordt het traanvocht over het oog verspreid. De wimpers beschermen de ogen tegen vuiltjes en direct zonlicht. De wenkbrauwen zorgen ervoor dat bij transpiratie het zweet niet in de ogen loopt.

De ogen

De ogen zijn uit verschillende weefsels opgebouwd. Lens, pupil, iris, hoornvlies en oogwit bevinden zich aan de voorzijde van het oog. De achterzijde van het oog bestaat uit het net- en vaatvlies, de oogzenuw en de oogspier. De oogbol wordt beschermd door een stevig vlies. Dit vlies loopt over het hele oog en gaat aan de voorkant over in het hoornvlies. De oogleden beschermen de ogen door middel van een sluitreflex. De traankliertjes aan de bovenzijde van het oog produceren traanvocht, dat het oog beschermt tegen uitdroging, stof en schadelijke bacteriën. Door het knipperen met de ogen - wij doen dat zo'n 20 keer per minuut - wordt het traanvocht over het oog verspreid. De wimpers beschermen de ogen tegen vuiltjes en direct zonlicht. De wenkbrauwen zorgen ervoor dat bij transpiratie het zweet niet in de ogen loopt.

Oogklachten
Het oog is een gevoelig orgaan. Daarom moet het oog voorzichtig en zo schoon mogelijk (bij voorkeur steriel) worden behandeld. Er zijn vele oogaandoeningen.

Lui oog
Als u een lui oog heeft, wil dat zeggen dat één van de twee ogen niet meer mee doet aan de beeldvorming. Tot de leeftijd van ongeveer tien jaar kan het oog weer geactiveerd worden door het andere oog enige weken af te plakken. Indien u op oudere leeftijd een lui oog heeft, is het afplakken ervan nutteloos. Het oefenen van de oogspiertjes heeft weinig resultaat meer. U kunt dan het beste naar de oogarts gaan. De benaming 'lui oog' klopt eigenlijk niet. Het oog is niet 'lui', maar heeft oogspiertjes die niet helemaal goed functioneren. Oefening kan hierbij helpen.

Ontsteking van het oogbindvlies
Als het oog rood is, is er meestal sprake van een ontsteking van het oogbindvlies. Dit kan worden veroorzaakt door een ontsteking, een vuiltje of door overgevoeligheid.

Jeukend en tranend oog
Een jeukend en tranend oog ontstaat bij een allergische reactie van het oog op allergenen, bijvoorbeeld bij hooikoorts. Ook een vuiltje in het oog of contact met bijtende stoffen, zon, wind, rook en het dragen van contactlenzen kunnen tot irritatie van de ogen leiden.

Strontje
Een 'strontje' is een kleine ontsteking in een ooglid, dit wordt veroorzaakt door bacteriën.

Lasogen
Wanneer u de ogen onvoldoende heeft beschermd tegen fel licht, kunnen er zogenaamde 'lasogen' ontstaan. De ogen zijn dan pijnlijk, voelen branderig aan en u kunt weinig licht verdragen.

Vermoeide ogen
Door inspannend lezen of kijken kunnen de ogen vermoeid raken. De oogspieren kunt u ontspannen door naar ver verwijderde voorwerpen te kijken.

Droge ogen
Droge ogen zijn het gevolg van een verminderde traanproductie. Dit kan het gevolg zijn van een ontsteking, van de oogziekte 'staar' of van een minder gunstige omgeving, zoals bij airconditioning, centrale verwarming of sigarettenrook.

Branderige ogen
Branderige ogen ontstaan door verkoudheid, stress, smog en oververmoeidheid.

Wanneer moet u een arts raadplegen
Als u een scherp deeltje in de ogen heeft gekregen (bijvoorbeeld een metaal- of glassplinter) doet u er goed aan om een arts te raadplegen. Doe dat ook als de ogen in contact zijn geweest met een bijtende stof. Raadpleeg in overige gevallen uw arts als oogklachten na enkele dagen niet verminderen. Wacht niet te lang, voor oogklachten geldt dat u beter een keer voor niets naar de dokter kunt gaan, dan dat het te laat is.

Wat kunt u er zelf aan doen
Lichte oogirritaties gaan vaak vanzelf weer over. Het is verstandig om bij irritatie het oog niet te veel aan (zon)licht bloot te stellen. Het dragen van een zonnebril die tegen UV-straling beschermt, kan dan verlichting geven.

Bij overgevoeligheid voor bepaalde stoffen moet contact hiermee worden vermeden.
Een vuiltje, vliegje of stofdeeltje kan meestal door overvloedig traanvocht worden weggespoeld. Lukt dat niet, dan kunt u dit verwijderen door met de duim en de wijsvinger de oogleden voorzichtig op te lichten. Het deeltje kunt u vervolgens met de punt van een steriel gaasje of schone zakdoek weghalen.

Als u last heeft van tranende, branderige of jeukende ogen is het niet verstandig om in de ogen te wrijven; dit verergert de klachten. Als er een scherp deeltje in het oog terechtkomt, moet u niet proberen het er zelf uit te halen. U kunt dan namelijk het oog beschadigen.

Bij contact van het oog met een bijtende vloeistof moet er zo snel mogelijk met veel, zacht stromend water worden gespoeld.

Bij baby's mag u de ogen alleen schoonmaken met water. Gebruik hiervoor vers, lauw kraanwater, laat de kraan eerst goed doorspoelen. Hierbij kunt u het beste een steriel gaasje gebruiken (geen oogbadje).

Geneesmiddelen
Het oog is een zeer gevoelig orgaan. Het kan snel geïnfecteerd raken en zo'n besmetting kan tot blijvende schade leiden. Daarom kan er niet voorzichtig genoeg met oogklachten worden omgegaan. Om deze reden zijn oogdruppels en oogzalven ook altijd gesteriliseerd en uitsluitend op recept verkrijgbaar.
Let op: wees altijd op uw hoede bij oogklachten en ga niet zelf dokteren.
Oogmiddelen moeten voldoen aan een aantal strenge eisen. In de eerste plaats moet de samenstelling in hoge mate overeenkomen met de samenstelling van het menselijke traanvocht. Als deze te sterk afwijkt, kan het oog geïrriteerd raken. Ook het gebruik van conserveermiddelen kan tot irritatie leiden en dient daarom zo veel mogelijk vermeden te worden.
Vanwege het risico op infecties worden oogmiddelen altijd gesteriliseerd en wordt de hoeveelheid per verpakking zo klein mogelijk gehouden.
U kunt beter geen oogmiddelen gebruiken zonder deskundig advies. De ogen zijn te gevoelig om er risico's mee te nemen.

Contactlenzen
In het algemeen is het beter om geen contactlenzen te dragen, zolang u oogdruppels of oogzalf gebruikt.
Draag ze in ieder geval niet wanneer het oog ontstoken is en wees ook bij infecties terughoudend met het gebruik van contactlenzen.
Doe de lenzen pas weer in als duidelijk is dat ze niet beschadigd zijn. Een beschadiging van een contactlens kan namelijk ook de oorzaak zijn van de oogklachten, of de lenzen kunnen juist daardoor zijn beschadigd.

In oogdruppels en -zalf zit meestal een conserveermiddel. Dit conserveermiddel reageert soms met contactlenzen en kan ze onomkeerbaar troebel maken. Vooral zachte lenzen zijn hier erg gevoelig voor. Deze mogen na 30 minuten weer ingedaan worden. Harde lenzen kunt u, als het nodig is, direct weer indoen.
Contactlenzen kunnen er bovendien voor zorgen dat het geneesmiddel in de oogdruppel of -zalf niet goed in het oog terecht kan komen.

Gebruik van oogmiddelen
Het gebruik van oogdruppels vergt enige vaardigheid. Als u moeite heeft met het druppelen zelf, dan is het handig eerst even te oefenen. Dit kunt u doen door op een tissue te druppelen. Er zijn ook hulpstukjes verkrijgbaar die op het flesje geplaatst kunnen worden waardoor het druppelen vereenvoudigd wordt.

 • Was voor het gebruik uw handen met water en zeep.
 • Doe uw contactlenzen uit.
 • Een flesje met een troebele vloeistof dient u voor gebruik te schudden.
 • Buig uw hoofd zo ver mogelijk naar achteren en kijk omhoog. Plat op uw rug liggen is ook mogelijk.
 • Trek met duim en wijsvinger het onderste ooglid omlaag, zodat een soort gootje ontstaat.
 • Houd het flesje in uw andere hand vast. De inhoud van het flesje is steriel. Daarom is het belangrijk dat u de punt van het flesje niet aanraakt en ervoor zorgt dat het oog niet met de punt van het flesje in contact komt.
 • Laat één druppel in het gootje vallen. In het oog is slechts ruimte voor één druppel. Meerdere druppels tegelijk in het oog aanbrengen is nutteloos.
 • Druk de traanpuntjes van het oog een minuut dicht. Dit kunt u doen door in de hoek van het oog, tegen de neus, met één vinger zachtjes te drukken. Hierdoor zorgt u dat het geneesmiddel in het oog blijft.
 • Als u meerdere druppels per keer moet gebruiken, moet u minimaal vijf minuten wachten voordat u de volgende druppel in het oog brengt.
 • Sluit het flesje meteen na gebruik af.

Oogzalf wordt op dezelfde manier gebruikt als oogdruppels. Er wordt een sliertje zalf van ongeveer een halve centimeter in het gootje aangebracht. Probeer de punt van de tube niet met het oog in aanraking te brengen. Na het toedienen moet u niet met de ogen knipperen, maar het oog gesloten houden en met de oogbol naar boven en opzij draaien. Als de zalf zich goed heeft verspreid, ziet u even wazig, maar dat gaat snel weer over.
Bij een ontsteking van de ooglidranden wordt de zalf aangebracht op de ooglidrand, tussen de oogharen. Wrijf met een wattenstokje de zalf goed in de huid tussen de oogharen. Hierbij worden ook de korstjes tussen de oogharen losgeweekt en kunnen ze verwijderd worden.
Wilt u meer informatie over het toedienen van oogmiddelen, vraag dan bij uw Boots apotheek naar de gebruiksaanwijzingen Oogdruppels en Oogzalf'.

Bewaren van oogmiddelen
De meeste oogdruppels en -zalven kunnen bij kamertemperatuur bewaard worden. Soms moeten ze in koelkast, maar dan staat het op het flesje of de tube vermeld.
Alle oogpreparaten zijn steriel en na openen een maand houdbaar. Gebruik ze zeker niet langer. Noteer daarom op het etiket wanneer u het flesje of de tube heeft aangebroken.

Hulpmiddelen
Oogbadje
Voor het spoelen van de ogen kunt u gebruikmaken van een oogbadje. Hiermee kunt u vuil uitspoelen of vermoeide en geïrriteerde ogen een spoeling geven, waardoor ze tot rust komen.

Een oogbadje kan van plastic of glas zijn gemaakt. Voor het gebruik moet u het even uitkoken en eventueel aanwezige make-up van de ogen verwijderen. Na gebruik van een oogdouche kunt u het badje onderdompelen in gekookt water en vervolgens ondersteboven laten drogen.
Het oogbadje mag voor de helft worden gevuld met (afgekoeld) vers gekookt water of met een speciale oogwassing of -douche. Houd bij het gebruik van het oogbadje het hoofd een beetje naar voren gebogen en plaats het badje tegen het oog. Houd het oog goed open, zodat de vloeistof geheel op het oog en onder de oogleden terecht kan komen. Blijf in deze houding en beweeg gedurende tenminste een halve minuut het hoofd lichtjes naar voren en achteren, zonder het hoofd te snel achterover te doen. Na gebruik kunt u de inhoud weggooien en het oogbadje opnieuw vullen voor het andere oog. Na het spoelen is het prettig om de oogleden even gesloten te houden.

Boorwater is een bekend middel dat vroeger werd gebruikt als oogwassing. Dit moet u beslist niet gebruiken. Het is gevaarlijk en de werking ervan is twijfelachtig.

Wilt u meer informatie over het gebruik van een oogbadje vraag dan bij uw Boots apotheek naar de gebruiksaanwijzing Oogwassing.

Oogklep
Een oogklep is een bolvormig afdekklepje aan een elastiek, dat over het hoofd heen op het oog kan worden geschoven. Een oogklep dekt het oog af, maar neemt geen (wond)vocht op. De oogklep dient ter verduistering van het oog of om een cosmetische ontsiering aan het oog te onttrekken.

Oogpleisters
Oogpleisters zijn speciaal ontworpen voor kleine oogheelkundige toepassingen, zoals een lui oog. Er zijn zowel oogpleisters voor kinderen als voor volwassenen.
Deze pleisters zijn samengesteld uit een hechtpleister in combinatie met absorberend wondcontactmateriaal. De pleister kunt u zelf op het gesloten oog aanbrengen en kan zonder irritatie langdurig worden gedragen. Zorg er echter wel voor, dat u de pleister niet op de wenkbrauwen plakt.

Oogkompressen
Oogkompressen zijn geschikt voor de verzorging van oogletsel of voor een zachte afdekking van het oog na een operatieve ingreep. Ook na het inbrengen van oogdruppels en -zalven kunnen deze kompressen prettig zijn. Oogkompressen zijn steriel en de ovale vorm zorgt voor een goede aanpassing aan de vorm van de oogholte.

2009b

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
 • Bel
 • Mail