Pijn en Koorts

Pijn en koorts zijn natuurlijke signalen van het lichaam. Deze signalen dienen serieus te worden genomen. Pijn en koorts moeten niet zonder meer worden onderdrukt, maar dienen te worden gezien als een aanwijzing dat er iets ‘mis’ is.

Pijn
Pijn is een waarschuwend signaal dat aangeeft dat er iets niet in orde is. De oorzaak van pijn kan variëren van een hersenschudding tot oververmoeidheid. Pijn is een zeer persoonlijke ervaring. Wat voor de één ondraaglijke pijn is, wordt door de ander nauwelijks als zodanig ervaren.

Koorts
Onze lichaamstemperatuur schommelt tussen 36,5 en 37,5 graden. Bij ziekte kan de temperatuur stijgen.
Een dergelijke temperatuursstijging noemen we koorts of verhoging. Koorts is een normale reactie van het lichaam op virussen en bacteriën die een infectie veroorzaakt hebben. Het lichaam kan binnengedrongen virussen of bacteriën beter bestrijden bij een hogere lichaamstemperatuur. Bij een temperatuur tot 39,5 graad kunt u daarom het beste gewoon uitzieken, zodra het lichaam de ziekte de baas is daalt de temperatuur vanzelf weer. Het is wel belangrijk dat u daarbij voldoende drinkt.
Kinderen krijgen vaker en makkelijker koorts dan volwassenen.
Er zijn nu eenmaal veel kinderziekten en andere infecties. Koorts kan geen kwaad en is geen reden tot ongerustheid. Een kind met koorts hoeft niet in bed te blijven, maar zorg er wel voor dat het genoeg rust krijgt.
Dwing uw kind niet om te eten, maar geef het wel extra te drinken.

Koortsthermometer
De lichaamstemperatuur kan gemeten worden in de anus, in de mond, onder de oksel en in het oor. De duur van de meting is afhankelijk van het type koortsthermometer en de plaats waar gemeten wordt. Een ouderwetse kwikthermometer doet er in de anus drie minuten over om op temperatuur te komen. De elektronische thermometer is na een halve minuut klaar en sommige typen geven dan een piepsignaal. De oorthermometer heeft een meting verricht binnen vijf seconden. De meting in de anus is nog steeds de meest betrouwbare.

Wanneer moet u een arts raadplegen

  • Als de pijn, ondanks het gebruik van pijnstillers, langer dan drie dagen blijft aanhouden, doet u er goed aan een arts te raadplegen.
  • Bij ernstige buikpijn, bij zware hoofdpijn die gepaard gaat met sufheid , verwardheid of misselijkheid dient u altijd een arts te waarschuwen.
  • Als de koorts langdurig (vier dagen) hoog blijft of na een daling opnieuw stijgt, is het eveneens verstandig om een arts te raadplegen.
  • Bij kinderen dient u een arts te waarschuwen als de koorts langer dan drie dagen boven de 39,5 graad is en als het kind een erg zieke indruk maakt (sufheid, slecht drinken, stijve nek, benauwdheid, braken of diarree).
  • Op de eerste koortsdag bij kinderen jonger dan drie maanden.

Wat kunt u er zelf aan doen
Niet alle soorten pijn kunnen met een pijnstiller worden behandeld. Soms kan pijn worden verdreven door het even rustig aan te doen of door een uurtje te gaan liggen.
Ligt de oorzaak in een stressvol leven, zoek de oplossing dan niet in pijnstillers, maar tracht u te ontspannen. In het algemeen kunt u pijn het beste bestrijden door de oorzaak te achterhalen en deze weg te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan pijn die wordt veroorzaakt door een hersenschudding of een blindedarmontsteking. Pijn aan maag en darmen kan niet worden onderdrukt met vrij verkrijgbare pijnstillers. Bij kiespijn heeft het bijvoorbeeld geen zin alleen een pijnstiller te gebruiken; voor de bestrijding van kiespijn kan men beter terecht bij een tandarts.
Bij koorts tot 39,5 graden is het niet noodzakelijk de temperatuur te verlagen met medicijnen, maar als u zich erg ziek voelt kunt u het best paracetamol gebruiken.

Pijnstillers
In het algemeen is het goed om het gebruik van pijnstillers zoveel mogelijk te beperken.
Pijn- en koortswerende middelen vormen de grootste groep geneesmiddelen die zonder recept gekocht worden. U kunt kiezen uit vele pijnstillende en koortswerende middelen, zoals paracetamol, ibuprofen en naproxen. Er zijn ook middelen die bestaan uit combinaties van werkzame stoffen. Soms wordt aan paracetamol bijvoorbeeld coffeïne toegevoegd, omdat dat de werking zou versterken. Het nut van deze combinaties is omstreden. Het combineren van stoffen verhoogt het aantal bijwerkingen, terwijl meestal met één stof in de juiste dosering een goed effect kan worden verkregen.

Zwangere vrouwen kunnen beter alleen pijnstillers gebruiken na overleg met apotheker of huisarts.

Paracetamol
Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend.
Belangrijk is dat een goede dosering gebruikt wordt.
Veel mensen die denken dat het ‘niet helpt’ en dat ze iets sterkers nodig hebben, hebben in feite een te lage dosis genomen. Volwassenen kunnen met twee tabletten van 500 mg tegelijk beginnen en daarna zonodig om de zes uur nog een tablet innemen, tot een maximum van zes tabletten per 24 uur. Naast tabletten is paracetamol ook verkrijgbaar als zetpil of drank.

Ibuprofen, naproxen en aspirine
Naast paracetamol zijn ook pijnstillers verkrijgbaar met ibuprofen, naproxen of acetylsalicylzuur (aspirine).
Deze middelen zijn, zeker in de dosering van 400mg ibuprofen, sterker werkzaam dan paracetamol. Naproxen en ibuprofen hebben echter meer kans op bijwerkingen, vooral maagklachten zijn bekend. Bovendien kunnen deze pijnstillers niet zomaar gebruikt worden in combinatie met andere medicijnen (bijvoorbeeld hartmiddelen of bloedverdunners) of bij bepaalde ziektes (bijvoorbeeld astma). Laat u daarom voordat u een dergelijk middel gaat gebruiken, goed informeren of deze middelen voor u geschikt zijn.

Geef kinderen geen pijnstillers die acetylsalicylzuur bevatten. Kinderen met de verschijnselen van griep of waterpokken mogen absoluut geen acetylsalicylzuur gebruiken vanwege een verhoogde kans op het syndroom van Reye. Dit syndroom wordt gekenmerkt door braken, toenemende sufheid en ademhalingsstoornissen en kan tenslotte zelfs tot de dood leiden. Bij kinderen verdient paracetamol daarom altijd de voorkeur.

Volwassenen die onder controle staan van de trombosedienst mogen nooit zonder overleg pijnstillers gebruiken die acetylsalicylzuur, ibuprofen of naproxen bevatten.
Ook personen met maagklachten en personen die hartmiddelen en/of bloeddrukverlagende middelen gebruiken, kunnen beter eerst met arts of apotheker overleggen of dit middel gebruikt mag worden.

2009c

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
  • Bel
  • Mail