Privacy statement Boots webshop

Introductie

Boots Nederland BV, mede handelend onder de naam Boots (hierna: Boots), hecht veel belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van je persoonsgegevens. Boots onderschrijft de noodzaak van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar medewerkers, klanten en andere betrokkenen. Wij zullen je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens.

We hebben een apart Privacy Statement opgesteld voor onze apotheken. Ga hiervoor naar het Privacy Statement Boots apotheek.

Waarom worden je gegevens verwerkt?

Boots webshopaccount

Het is mogelijk om een account aan te maken voor de Boots webshop. Met je persoonlijke account kun je je eerdere bestellingen inzien en gemakkelijk opnieuw plaatsen, een verlanglijstje aanmaken, een review plaatsen en je persoonlijke gegevens aanpassen. Bij de registratie van je account vragen wij naar je contactgegevens. Deze zijn essentieel om je bestellingen uit te voeren en eventueel nadere informatie te kunnen verzenden. 

Daarnaast bewaren we voor accounthouders de gebruikersnaam en het wachtwoord. Optioneel kun je hierbij ook je geboortedatum en eventuele bedrijfsnaam invullen. De grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de account is de toestemming, die je daarvoor gegeven hebt. Het hebben van een Bootsaccount is geheel vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden. Zolang je een Bootsaccount hebt, blijven je persoonsgegevens bewaard. Je kunt het account te allen tijde opzeggen, waarna je gegevens worden verwijderd. 

Bestelling plaatsen via de webshop

Boots verwerkt je persoonsgegevens om de dienstverlening via de Boots webshop uit te voeren, om de juiste gegevens te kunnen tonen, om je bestellingen te verwerken, naar het door jou gewenste adres te verzenden en om je vragen te beantwoorden. De wettelijke grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor de account is de uitvoering van de koopovereenkomst. Nadat het bestelproces is afgerond wordt je doorgeleid naar een betaalsite van CM.com. Het niet verstrekken van de noodzakelijke gegevens voor de bestelling en de betaling leidt ertoe dat Boots de bestelling niet kan uitvoeren. Je kunt voor een bestelling een account aanmaken, maar dit is niet noodzakelijk.

Voor de bestelling bewaren wij in aanvulling op je contactgegevens de betalings- en leveringsmethode en, als je een account hebt, de aanmaakdatum en laatste inlogdatum, orderhistorie, de huidige of laatst gevulde winkelmand, verlanglijst, product reviews, en, indien van toepassing, het personeelsnummer. We bewaren je orderhistorie gedurende zeven (7) jaar om aan de vereisten van de Belastingdienst te voldoen.

E-mailnieuwsbrief

Op de website van de Boots webshop kun je je op diverse plekken registreren voor het ontvangen van de E-mail nieuwsbrief van Boots. We gebruiken je e-mailadres om je de nieuwsbrief toe te sturen. Met behulp van je gegevens en op basis van jouw toestemming kunnen wij je van tijd tot tijd op de hoogte houden van belangrijke veranderingen binnen deze website, nieuwe diensten en speciale aanbiedingen die voor jou interessant kunnen zijn. Gemiddeld sturen we twee a drie e-mailnieuwsbrieven per maand. Je kunt je op ieder gewenst moment kosteloos uitschrijven via de ‘afmeldlink’ onderaan de nieuwsbrief.

Persoonlijke benadering en profilering

Boots wil ervoor zorgen dat de informatie die je van ons ontvangt zo relevant mogelijk is. Als je je Boots profiel verrijkt met nadere informatie, kunnen we deze gegevens gebruiken om de e-mail nieuwsbrief verder te personaliseren en je te informeren over een evenement bij jou in de omgeving

Als je e-mails van ons ontvangt, registreren wij je interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met informatie waarvan wij denken dat het relevant is.

Ook kunnen we je, op basis van je toestemming voor het versturen van e-mailnieuwsbrieven, mailen op basis van je bestelhistorie over specifieke productlijnen of merken die aansluiten bij de door jou eerder aangekochte producten in de Boots webshop. Die gegevens koppelen we aan elkaar op basis van jouw toestemming. In geen geval zal je aan andere bestellingen vastzitten, dan die waarvoor je uitdrukkelijk hebt ingestemd.

Klanttevredenheidsonderzoek  

Boots heeft service hoog in het vaandel staan en wij streven naar continue verbetering van onze diensten. Dat beschouwen wij als integraal onderdeel van onze dienstverlening. Daarom voeren wij op reguliere basis een klanttevredenheidsonderzoek onder onze klanten uit. Hiervoor ontvang je circa 7 dagen na een aankoop een vrijblijvende uitnodiging om de Boots webshop te beoordelen. Voor dit onderzoek maken wij gebruik van de diensten van een derde partij, zoals de Feedback Company. Zij publiceren je beoordeling ook op de website https://www.feedbackcompany.com/nl-nl/reviews/boots-apotheek/, als je daar toestemming voor geeft.

Ook kun je na circa 14 dagen na je aankoop een mail ontvangen met de vrijblijvende vraag of je je recente aankopen wilt beoordelen. Je ontvangt dan een mail met een link naar de door jou aangekochte producten. Hiermee kun je aangeven of je aankopen voldoen aan je verwachting en help je andere klanten een keuze te maken. 

Cookies

"Cookies" zijn kleine blokjes informatie worden bewaard door je browser. We gebruiken cookies om onze dienstverlening te verbeteren. Zo gebruiken wij Cookies om bijvoorbeeld je gebruikersnaam te onthouden, waardoor de website bij een volgend bezoek sneller toegankelijk is. Je kunt er voor kiezen cookies uit te schakelen, het is mogelijk dat het weigeren van cookies leidt tot verminderde functionaliteit van deze website.

Beveiliging van gegevens

Boots heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het beveiligingsniveau is in overeenstemming met de verwachtingen, die in het maatschappelijk verkeer leven met betrekking tot partijen als Boots, en ingeregeld met inachtneming van de normen die gelden voor ISO 27001 en NEN 7510 e.v. Met persoonsgegevens die in onze database zijn opgeslagen wordt zeer zorgvuldig omgegaan en alleen medewerkers, die voor hun werk inzage nodig hebben, mogen deze gegevens inzien. Boots zal de beveiligingsmaatregelen periodiek testen en aanpassen aan de ontwikkelingen en inzichten in de markt. 

Betrokken partijen

De Boots webshop maakt voor haar dienstverlening gebruik van een aantal externe partijen. In het geval dat deze partijen betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgegevens zijn hier schriftelijke afspraken mee gemaakt om de privacy te waarborgen.

Deze partijen bieden (software) pakketten voor het betalen en verzenden van de bestelling, het plaatsen van een beoordeling van onze dienstverlening en het versturen van e-mail nieuwsbrief.

Verzending van producten

Voor verzending van pakketten naar huisadressen en afhaalpunten op PostNL locaties, maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Boots is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door PostNL verwerkte persoonsgegevens. Voor meer informatie over het PostNL verwijzen wij u naar www.postnl.nl

Een onderdeel van het logistiekproces is dat producten via de pakketservice bezorgd worden. Om dat proces goed te laten verlopen maakt Boots Nederland B.V. gebruik van een softwareleverancier. De software maakt het leveringsproces proces inzichtelijk; koeriersdiensten en consumenten kunnen daardoor de status van het veranderingsproces inzien. De softwareleverancier is gevestigd in Nederland. 

Hosting

De website nl.boots.com wordt via een externe partij gehost. Persoonsgegevens worden door deze partij uitsluitend verwerkt binnen de Europese Unie. Uiteraard kan je de website overal ter wereld bereiken. Voor de daaruit voortvloeiende verwerking buiten de Europese Unie is Boots niet verantwoordelijk.

De website nl.boots.com wordt technisch ondersteund door een externe partij gevestigd in Nederland. Zij lossen eventuele storingen aan onze website op en voeren verbeteringen door.

Technische ondersteuning website

De website nl.boots.com wordt technisch ondersteund door een externe partij gevestigd in Nederland. Zij lossen eventuele storingen aan onze website op en voeren verbeteringen door.

E-mailmarketing

Voor e-mailmarketing doeleinden maken wij gebruik van een gecertificeerd, softwarepakket, dat wordt ingekocht bij een externe partij die is gevestigd in Nederland. Alle data binnen dit pakket is opgeslagen binnen de Europese Unie.

Google Analytics

Voor het analyseren van het functioneren van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Om je privacy te waarborgen hebben we een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en ervoor gezorgd dat je gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden. De instelling “gegevens delen” hebben wij uitgeschakeld.

Betalingsverkeer

Voor het betaalproces maakt de Boots webshop gebruik van de externe partij: CM.com. CM.com verzamelt uw persoonsgegevens om betaling van bestelde producten mogelijk te maken. CM.com is zelf verantwoordelijk (verwerkingsverantwoordelijke) voor de door hen verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Om het betaalproces mogelijk te maken, verstrekt CM.comuw persoonsgegevens aan verschillende financiële instellingen. Voor meer informatie over hoe CM.comomgaat met persoonsgegevens, bekijk het privacybeleid via: cm.com

Jouw rechten

Een belangrijk aspect van de AVG is dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen, waardoor je zeggenschap hebt over de persoonsgegevens die van je worden verwerkt. Welke rechten dat zijn en hoe je daar gebruik van kunt maken, staat hieronder beschreven.

Recht

Betekenis

Toestemming

Indien je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegeven, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Voorbeeld: bij elke nieuwsbrief staat onderaan de mogelijkheid tot uitschrijven.   

Informatieplicht

Je hebt het recht om te weten wat Boots Nederland B.V. met jouw (bijzondere) persoonsgegevens doet en met welk doel.

Recht op inzage

Je hebt het recht in te zien welke (bijzondere) persoonsgegevens Boots Nederland B.V. van jou verwerkt.

Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

Je hebt het recht jouw (bijzondere) persoonsgegevens te laten wissen en ‘vergeten’ te worden (dat wil zeggen dat jouw gegevens niet langer zijn terug te vinden).

Recht op rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht jouw (bijzondere) persoonsgegevens die Boots Nederland B.V. verwerkt te (laten) wijzigen, indien deze niet correct of up-to-date zijn.  

Recht op bezwaar

 

Je hebt het recht om ieder gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van jouw (bijzondere) persoonsgegevens.

Recht op beperking

Je hebt het recht om minder (bijzondere) persoonsgegevens door Boots Nederland B.V. te laten verwerken of deze voor bepaalde personen te laten afschermen.

Recht op overdacht (dataportabiliteit)

Je hebt het recht om jouw (bijzondere) persoonsgegevens te ontvangen of, indien mogelijk, door Boots Nederland B.V. aan een derde over te laten dragen.

Om aanspraak te maken op jouw rechten kun je een verzoek daartoe op twee manieren bij ons indienen:

  1. Per e-mail, via: klantenservice@nl.boots.com, of;  
  2. Telefonisch via: 088 1040991 (deze gesprekken worden opgenomen in verband met de controleerbaarheid en bewijsbaarheid).

Vermeld bij een verzoek te allen tijde om welke recht het gaat en zorg dat je identiteit kenbaar is. Nadat het verzoek in behandeling is genomen, wordt er contact met je opgenomen. Niet alle verzoeken kunnen worden uitgevoerd. In sommige gevallen kan het zijn dat wettelijke bepalingen Boots Nederland B.V. verplichten bepaalde persoonsgegevens voor een specifiek termijn te bewaren. Indien een dergelijke situatie van toepassing is, word je daarvan op de hoogte gesteld.  

Klachten

Mocht je onverhoopt klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens dan kan je hiervoor terecht bij de Privacy Officer van Boots. Aangezien wij hechten aan rechtstreekse communicatie met onze klanten, stellen we deze mogelijkheid voorop. Onder het kopje ‘Contact’ vind je de contactgegevens van onze Privacy Officer.

Daarnaast kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of. De AP is de Nederlandse onafhankelijk toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens. Meer informatie over de AP vind je op de website (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) of bel op werkdagen naar 088 - 1805 250.

Contact

Boots Nederland B.V. is een dochteronderneming van Alliance Boots B.V. Alliance Boots B.V. is onderdeel van Walgreens Boots Alliance (WBA). WBA is internationaal georiënteerd en heeft op internationaal niveau een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Indien je met hem in contact wil komen neem dan contact op via: privacyofficer@alliance-healthcare.nl.

Alliance Healthcare B.V.
T.a.v. de Privacy Officer
Pomphoekweg 1
5222 BE 's-Hertogenbosch

Alliance Healthcare B.V. (Geen bezoekadres)
T.a.v. de Privacy Officer
De Amert 603
5462 GH Veghel

Voor niet privacy gerelateerde vragen stuur je ons een email via klantenservice@nl.boots.com of gebruik ons contactformulier om contact met ons op te nemen.

Wijzigingen privacy beleid

Indien het privacybeleid van Boots Nederland B.V. wijzigt, worden aanpassingen op deze pagina gepubliceerd, zodat je altijd op de hoogte kan zijn over de gegevens die verzameld worden en hoe of onder welke omstandigheden ze worden gebruikt.

Deze website [www.nl.boots.com] bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige privacy-aangelegenheden die zich in dat verband mochten voordoen en evenmin voor de inhoud, beveiliging of eigendom van de gelinkte websites. 

Dit Privacy Statement is aangepast op 19 juli en gepubliceerd op: 24 juli 2018

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
  • Bel
  • Mail