Kneuzingen - verstuikingen

Kneuzingen - verstuikingen

De termen kneuzing en verstuiking worden ten onrechte nogal eens door elkaar gebruikt. Een kneuzing is een beschadiging van het onderhuids weefsel door een val, slag of stoot (bijvoorbeeld van een hamer op de duim). Een verstuiking, ook wel 'verrekking' of 'verzwikking' genoemd, is een verschuiving van de uiteinde van de gewrichten ten opzichte van elkaar, waardoor de er omheen liggende kapsels worden opgerekt of soms zelfs gescheurd.

Klachten en oorzaken

Bij een kneuzing ontstaat meestal een zwelling, pijn en een bloeduitstorting. Een bloeduitstorting is zichtbaar als een 'blauwe plek' en ontstaat door een beschadiging van de onderhuidse fijne bloedvaatjes.
Een verstuiking ontstaat meestal als gevolg van een verkeerde beweging. Vaak bij knieën en enkels. Een verstuiking gaat meestal gepaard met zwelling, (blauwe) verkleuring, pijn en belemmering bij het strekken en/of buigen van het gewricht.

Wanneer moet u een arts raadplegen

Als de kneuzing of verstuiking ernstig lijkt, fors gezwollen en/of zeer blauw is, wanneer het gewricht warm aanvoelt en wanneer je het gekwetste lichaamsdeel absoluut niet kan belasten, doe je er goed aan een arts te raadplegen. Ook kinderen die regelmatig verzwikkingen krijgen, kunnen beter een arts raadplegen.

Wat kunt u er zelf aan doen

Bij een kneus- of zwikverwonding bestaat de eerste hulp uit een drukverband met ijs en rust.
De eerste 24 uur kun je ter voorkoming van een bloeding een drukverband (elastisch) aanleggen en kort koelen: 10 tot 15 minuten, dan één uur niet en dit vervolgens vijfmaal herhalen. De volgende twee dagen twee tot viermaal daags 10 tot 20 minuten ijs met steunverband (niet elastisch).

Pas bij koelen op voor plaatselijke bevriezing van de huid. Leg bij gebruik van een kompres of ijszak een washandje of doekje ertussen.

Door het gekwetste lichaamsdeel omhoog te houden, verminderen zwelling en pijn. Het lichaamsdeel moet rust hebben en zoveel mogelijk in de bewegingen worden beperkt.
Ook voor blauwe plekken is rust de beste remedie.
Ze verdwijnen na enkele dagen vanzelf.

Steun van een gewricht door een bandage kunt u het beste verkrijgen door een niet-elastisch windsel of tape.
Een enkel is op deze manier goed te steunen. Kijk hierbij wel uit voor afknelling. Elastisch band is nuttig om een zwelling tegen te gaan; het geeft echter geen steun.

Geneesmiddelen

Er zijn geen specifieke geneesmiddelen tegen kneuzingen en verstuikingen. Als de pijn en de zwelling worden behandeld en het lichaamsdeel rust krijgt, is verdere behandeling overbodig.
Als de pijn erg hinderlijk is dan kun je een pijnstiller, bv. paracetamol gebruiken. Algemene smeermiddelen tegen spierpijn kunnen een prettig gevoel geven, maar zijn niet noodzakelijk.
Bij spierpijn is rustig bewegen aan te raden zodat de spier beter doorbloed wordt, dit bevordert de genezing.

Omdat spierpijnmiddelen de doorbloeding zouden stimuleren, worden deze ook bij kneuzingen en verstuikingen gebruikt. Dit kan geen kwaad, maar het heeft geen enkel effect bij deze aandoeningen.

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
  • Bel
  • Mail