Pijn en Koorts

Pijn en Koorts

Oorzaken

Pijn
Wanneer je pijn hebt is dit een waarschuwend signaal dat aangeeft dat er iets niet in orde is. Er zijn verschillende oorzaken van pijn die kunnen variëren van een hersenschudding tot oververmoeid zijn. Pijn is een hele persoonlijke ervaring. Iedereen heeft een andere pijngrens. Wat voor de één als ondraaglijk ervaren wordt, vindt de ander meevallen. 

Koorts
Je lichaamstemperatuur schommelt standaard tussen de 36,5 en 37,5 graden. Wanneer je ziek bent kan deze temperatuur stijgen. Dit noemen we koorts of verhoging. Koorts is een normale reactie van het lichaam op bacteriën en virussen die een infectie hebben veroorzaakt. Met een hogere lichaamstemperatuur kan het lichaam binnengedrongen virussen of bacteriën beter tegengaan. Daarom kun je ook het beste uitzieken bij een temperatuur tot 39,5 graad. Als het lichaam de ziekte de baas is daalt je temperatuur weer vanzelf. Zorg er wel voor dat je er voldoende bij drinkt. 
Kinderen krijgen sneller en vaker koorts dan volwassenen. Dit komt doordat er veel kinderziekten en andere infecties zijn. Koorts is niet erg en het is geen reden tot ongerustheid. Het is niet nodig om een kind met koorts in bed te laten, maar zorg er wel voor dat het kindje genoeg rust krijgt. Dwing je kind niet om te eten, maar zorg er wel voor dat het extra drinkt.

Koortsthermometer
Je kunt op verschillende manieren je lichaamstemperatuur meten: in de anus, in de mond, onder je oksel en in je oor. Hoelang de meting duurt hangt af van het soort koortsthermometer dat je gebruikt en de plek waar je meet. Een ouderwetse kwikthermometer bijvoorbeeld doet er in de anus drie minuten over om op temperatuur te komen. De elektronische thermometer doet er slechts een halve minuut over en sommige versies geven ook een piepsignaal. De oorthermometer doet over een meting vijf seconden. Wel is de meting in de anus de meest betrouwbare.  

Behandeling

Wat kun je er zelf aan doen?
Je kunt niet alle soorten pijn behandelen met pijnstillers. Soms kun je de pijn al verminderen door even rustig aan te doen of door even te gaan liggen. 
Vooral wanneer de oorzaak ligt bij stress moet je de oplossing niet bij pijnstillers zoeken. Ontspanning is dan erg belangrijk. Over het algemeen kun je pijn het beste tegengaan door achter de oorzaak te komen en dit weg te nemen. Hierbij moet je vooral denken aan pijn door een hersenschudding of blindedarmontsteking. 
Bij kiespijn bijvoorbeeld  heeft het geen zin om alleen een pijnstiller te gebruiken. Je zult naar de tandarts moeten om de kiespijn weg te halen. 
Wanneer je koorts hebt tot 39,5 graden is het niet nodig om je temperatuur te verlagen met medicijnen. Wanneer je je erg ziek voelt kun je het beste paracetamol gebruiken.

Pijnstillers
Beperk over het algemeen zoveel mogelijk het gebruik van pijnstillers. Pijn- en koortswerende middelen zijn de grootste groep geneesmiddelen die je zonder recept kunt kopen. Er zijn verschillende soorten pijnstillende en koortswerende middelen, zoals paracetamol, ibuprofen en naproxen. 
Daarnaast zijn er middelen die bestaan uit combinaties van werkzame stoffen. Zo wordt er soms aan een paracetamol caffeïne toegevoegd. Dit zou de werking versterken.
Het nut van deze combinaties is twijfelachtig. Het combineren van stoffen verhoogt namelijk het aantal bijwerkingen, terwijl één stof in de juiste dosering meestal een goed effect geeft. 

Ben je zwanger? Dan is het verstandig om alleen pijnstillers te gebruiken in overleg met je apotheker of huisarts.  

Pijnstillende middelen

Paracetamol
Een paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Het is belangrijk dat je een goede dosering gebruikt.
Er zijn veel mensen die denken dat het niet helpt en dat ze iets sterkers nodig hebben. Deze mensen hebben in feite een te lage dosis genomen.
Volwassenen kunnen beginnen met twee tabletten van 500 mg. Wanneer het nodig is kun je daarna om de zes uur nog een tablet innemen. Dit moet je doen tot een maximum van zes tableten per 24 uur. Naast de bekende pilletjes is paracetamol ook verkrijgbaar als zetpil of als drank.

Ibuprofen, Naproxen en Aspirine
Naast paracetamol zijn er ook andere pijnstillers verkrijgbaar: met ibuprofen, naproxen of acetylsalicylzuur (aspirine).
Deze pijnstillers zijn sterker werkzaam dan paracetamol. Vooral in de dosering van 400 mg Ibuprofen.
Wel hebben Naproxen en Ibuprofen meer kans op bijwerkingen. Maagklachten zijn de bekendste bijwerkingen. Daarnaast kun je deze pijnstillers niet zomaar gebruiken in combinatie met andere medicijnen zoals hartmiddelen of bloedverdunners. Ook bij bepaalde ziektes, zoals astma, kun je ze niet zomaar gebruiken. Het is daarom noodzakelijk dat je je goed laat informeren of de middelen voor jou geschikt zijn.  

Geef kinderen nooit een pijnstiller met acetylsalicylzuur. Vooral kinderen met verschijnselen van griep of waterpokken mogen dit absoluut niet gebruiken. Door het gebruik hiervan ontstaat er een verhoogde kans op het syndroom van Reye. Dit syndroom leidt tot braken, toenemende sufheid en ademhalingsstoornissen. Het kan zelfs tot de dood leiden. Daarom kun je kinderen beter een paracetamol geven. 

Ook volwassenen die onder controle staan van de trombosedienst mogen niet zonder overleg pijnstillers met acetylsalicylzuur, ibuprofen of naproxen gebruiken. Als je maagklachten hebt of je gebruikt hartmiddelen en/of bloeddrukverlagende middelen kun je ook beter eerst met een arts of apotheker overleggen of je het middel mag gebruiken. 

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
  • Bel
  • Mail