Betaling en vergoeding

Rechtstreeks declareren

Afhankelijk van je polis, kunnen wij bij veel verzekeraars je geneesmiddelen rechtstreeks declareren. De zorgverzekeraars en overheid bepalen welke medicijnen voor vergoeding in aanmerkingen komen en welke niet. Zo kan het voorkomen dat medicijnen alleen worden vergoed als ze van een bepaalde fabrikant afkomstig zijn of dat er extra verklaringen van je zorgverlener nodig zijn. Mocht je hiervan willen afwijken, dan zijn de kosten doorgaans voor eigen rekening. Raadpleeg daarom regelmatig de polisvoorwaarden van je verzekeringsmaatschappij om te voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan.

Om rechtstreeks te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar hebben wij een kopie van je verzekeringspolis of pasje nodig. Als je producten die niet vergoed worden op (maand-) rekening wilt laten zetten, dan kan dit alleen met behulp van een automatische incasso. 

Contract met alle zorgverzekeraars

Verzekerden van VGZ, Menzis, Zilveren Kruis, De Friesland, Multizorg, Zorg en Zekerheid, CZ en DSW kunnen ook in 2016 blijven rekenen op farmaceutische zorg bij de Boots apotheken.

Met al deze verzekeraars bereikte de Alphega apotheek zorgmakelaar mede namens Boots apotheek overeenstemming  over een nieuwe overeenkomst voor de levering van farmaceutische zorg in 2016 en in een aantal gevallen ook voor 2017. De afspraken verschillen per zorgverzekeraar. Meer informatie vind je hier

Verkoop- en betalingsvoorwaarden

Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten met betrekking tot verkoop- en betalingsvoorwaarden, heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de KNMP, algemene voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. De algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden vind je hier

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
  • Bel
  • Mail