Kwaliteitszorgsysteem

Alle werkzaamheden die in de apotheek worden uitgevoerd, zijn vastgelegd in een kwaliteitszorgsysteem. Het doel hiervan is dat de apotheekmedewerkers alle werkzaamheden op gestructureerde wijze uitvoeren, zodat de geleverde kwaliteit constant is. Jouw opmerkingen, wensen en klachten vormen een informatiebron voor het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Daarom willen we je verzoeken deze aan ons kenbaar te maken. Dat kan het beste via je eigen apotheek. De adressen vind je hier.

Klachtenprocedure

Ondanks ons streven naar kwaliteit kan het voorkomen dat klanten niet of minder tevreden zijn. Neem in dat geval bij voorkeur contact op met je apotheker om samen tot een oplossing te komen.

Of mail naar klantenservice@nl.boots.com voor ondersteuning. 

Alle klachten, fouten en opmerkingen worden vastgelegd en wij bekijken wat de oorzaak is van een fout en/of klacht. Daarna zoeken we een structurele oplossing om ervoor te zorgen dat de klacht niet meer voorkomt en we registreren dit in ons kwaliteitszorgsysteem. Daarnaast is Boots apotheek aangesloten bij de KNMP klachten- en geschillenregeling. Deze regeling is onafhankelijk en voldoet aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt. De regeling bestaat uit klachtenbemiddeling en een geschillencommissie. Als je het gevoel heeft dat je er met ons niet uit komt, dan kun je voor klachtenbemiddeling en/of de geschillencommissie contact opnemen met onderstaande adressen:

Klachtenfunctionaris en bemiddeling

T 06 22 92 16 49

E bemiddelingapotheken@kpnmail.nl

 

Geschillencommissie Openbare Apotheken

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

T 088 02 29 181

E info@skge.nl

www.skge.nl

 

Bij het gebruik maken van de site gaan we er vanuit dat je akkoord bent met de cookies.

Contact Boots webshop
  • Bel
  • Mail